Besalú, 5 i 6 oct. 2024

ca es en


EDITORIALS

ADIA - EDITORIALS

-10 %

AdiA Edicions neix la tardor de 2013 al poble de Calonge, de Mallorca (Països Catalans). És evident que en aquests moments convulsos i de desengany general, la cultura ha de jugar un paper ben gran i central en la reconstrucció de les il·lusions i de la societat del segle XXI.

Després del pedaç que han tornat a posar al capitalisme per continuar malifent, han de ser les apostes nascudes des de la societat civil les que han de propiciar l'espai de debat, de creació i d'enginy. AdiA edicions neix per ser un projecte engrescador, que vagi trobant companys en el camí. No només busca la publicació de materials interessants i donar a conèixer autors nous i d'altres molt estimats, sinó que vol obrir debat, desfer estereotips.

Es basteix damunt tres idees que ens trastornen: el projecte ha de ser pròxim, viral i maleït.

Pròxima per acostar-nos la cultura i fer-la present arreu, en totes les dimensions possibles. Dissenyat i produït aquí i amb el que la gent pugui trobar també la seva veu, el seu propi crit. Cal aprendre a estimar el que tenim aquí i a utilitzar les eines de la nostra cultura, rica en matisos i prou genuïna.

Viral i propagadora; un dels punts clau per redimensionar el saber i expandir la poesia. Amb les noves tecnologies ajudant a fer de #traficantcultural i amb la presència i l’oralitat, amb l'energia humana per fer-ho.

Maleïda, no per la seva naturalesa, sinó per la seva dimensió. La poesia i la cultura d'un poble pot canviar coses, pot besar dimensions. La col·lecció Ossos de sol de poesia neix seguint la tradició i l'estela deixada per Guaret, Tafal, El Mall, etcètera, projectes que van fer el seu camí i que, per alguns, han configurat part del saber fer humà i vital. Donant gràcies a les persones que ho feren possible com Damià Huguet, Andreu Vidal i tants d'altres.

Per què llibres ara?

No cal preguntar-se per què hem decidit fer llibres. Els fem perquè estimam les coses ben fetes, amb plaer i desaforadament. Les altres qüestions han de quedar al marge.

Què publicam?

Publicarem principalment poesia. La seva preeminència no ha de sorprendre ningú. És per a nosaltres la base de tot coneixement, de tota sensibilitat i tota acció. Les arrels, però, ens plantegen acollir també el coneixement propi, la nostra història i la nostra cultura. Això és estímul per preparar durant aquests mesos venidors una col•lecció dedicada a aquests afers; i sense tancar-se a cap altre projecte que pugui ser interessant pels malats de la lectura i traficants de versos.

* AdiA farà un descompte del 10 % en els seus llibres presentats a la fira.

logo de ADIA
  • Població: Calonge
  • Telèfon: no disponible
  • Web: https://www.adiaedicions.com/
  • Gèneres literaris que cultiva:
    • Narrativa
    • Poesia i art
  • Anys de participació a la fira: 5