logo liberisliber.com
contact / newsletter
ca es en

BOOKS

L'estima per la cultura d'un poble - Books

Denes
L'estima per la cultura d'un poble

A cura de Francesc Ferer Escrivà En el present llibre es recull i trobarem organitzat en diverses seccions els treballs publicats al llarg dels llibres de festes de seu poble, de 1975 fins l’any 2000. Aquest temes són: el poble de la Font d’en Carròs, els Carròs, Jaume I i la llengua i la devoció religiosa. Tots recollits cronològicament composen un total de 41 articles de diferent extensió, a mes de 4 que són pòstums.

Activities related to this book (L'estima per la cultura d'un poble):