Besalú, 5 i 6 oct. 2024

ca es en

LLIBRES

Via fora! - Llibres

Brau
Via fora!
  • Mariona Masferrer (autora)
  • 460 p.
  • català

Mariona Masferrer situa l’acció al segle XV, una època on els pagesos de remença van començar un seguit d’accions per intentar que s’abolissin els abusos de poder que els eren aplicats per llei. Van recórrer al rei i van aconseguir, després de moltes lluites, autorització per crear un sindicat i una sentencia per a l’emancipació dels remences. Això comportà un canvi econòmic i social tan important que encetà una nova era, marcant un tret diferencial del poble català.

La novel·la narra una història d’amor que dura tota una vida, la d’en Joan Pagès, implicat en les lluites dels remences. En la joventut, el guia la passió i en la maduresa, la reflexió però sempre des d’un principi de justícia i de dignitat que mai no abandonarà malgrat reconèixer que algunes coses no eren exactament com ell les havia imaginat.

A través de la narració prenem consciència de quina manera la Història en majúscules està formada per les vides dels homes i les dones que van habitar un territori en un moment concret.