Besalú, 5 i 6 oct. 2024

ca es en

LLIBRES

Ser o no ser una poma - Llibres

Libros del Zorro Rojo
Ser o no ser una poma
  • Shinsuke Yoshitake (autor)
    Francesc Massaia (traducció)
  • 32 p.
  • català

Els petits sempre s’estan fent preguntes perquè hi ha moltes coses que desco-neixen. Però a vegades no fa nosa qüestionar-se allò que sembla evident. Els interrogants, els dubtes, posen en tensió el nostre cervell, provoquen milions de connexions neuronals i l’exerciten per desenvolupar el coneixement.