Besalú, 5 i 6 oct. 2024

ca es en

LLIBRES

Resum de la literatura llatina - Llibres

Cal·lígraf
Resum de la literatura llatina

Aquest Resum de literatura llatina recull una part de les lliçons professades per Carles Riba —precisament les referides als autors llatins, des de Plaute fins a Aureli Símmac— a l’Escola Superior de Bibliotecàries, de 1916 a 1924. Els judicis de Riba segueixen essent, avui dia, perfectament vàlids, sobretot perquè el que el lector té a les mans no és pas un manual d’investigació, sinó simplement un resum dels principals autors, moviments i obres de la literatura llatina, sense cap altra finalitat, com reconeixia el mateix Riba, que “fornir la [informació] indispensable per satisfer una primera curiositat de conjunt”.

En comparació al text publicat per Editorial Barcino l’any 1928, aquesta reedició es complementa amb una antologia de textos llatins en traducció catalana —en molts casos traduccions del mateix Riba—, amb l’objectiu que il·lustrin les paraules que dedicà Carles Riba als grans noms de les lletres llatines.