Besalú, 5 y 6 oct. 2024

ca es en

LIBROS

Partir / Marxar - Libros

Incorpore
Partir / Marxar
  • Francy Brethenoux-Seguin (autora)
    Ariadna Triadó Lado (traducción)
  • 59 p.
  • francés-catalán

La història d’un estranger que ve d’un país sorrenc del qual no sabem el nom, que marxa cap a una terra desconeguda. Una “altra” terra, diferent de la nostra. La història del qui recomença la seva vida, allà on la vida el condueix. La trobada amb una senyora gran, anònima, ella també. Les ganes d’anar a trobar-los ens guien al llarg d’aquestes línies. Les ganes, l’amor de la llengua, de l’altre també, de la llengua de l’altre.

"Partir / Marxar" ens fa repensar una realitat malauradament sempre d’actualitat: l’exili. Ens acosta a l’experiència d’aquells homes i dones que s’han vist obligats a marxar de casa, amb un llenguatge despullat i sincer, amb una profunda senzillesa i sensibilitat. Marxar és descobrir nous paisatges, noves persones, noves llengües... Marxar és anar d’un costat a l’altre, com les pàgines d’aquest llibre: anar, també, d’una llengua a l’altra.

INCLOU AUDIO AMB LA LECTURA DEL LLIBRE