Besalú, 5 i 6 oct. 2024

ca es en


EDITORIALS

VIBOP - EDITORIALS

L’interès de VIBOP EDICIONS gira al voltant del vi, la cuina i el paisatge. Així mateix, de tot el que es vinculi amb les arts i els sentits.

L’editorial va néixer a principis del 2018 amb la col·lecció Envinats, que vincula el vi amb les arts i la creació. Mesos després ens vam obrir a la poesia, poesia combativa, amb la col·lecció A clar de nit. I el 2020 hem iniciat la col·lecció de música En-cantada i la col·lecció de gastronomia, La Panxa del bou.

La intenció és publicar de vuit a deu títols l’any. Hem començat amb llibres de petit format, la major part dels quals es troben per sota les seixanta-quatre pàgines. Oferim uns llibres amb un disseny acurat, tant a les cobertes com en la tria del paper i la tipografia.

Vibop edicions és una editorial petita, amb una certa vocació artesanal, però que pots trobar a totes les llibreries del país.

logo de VIBOP
 • Població: Alella
 • Telèfon: no disponible
 • Web: https://vibop.cat/
 • Gèneres literaris que cultiva:
  • Poesia i art
  • Menjar i beure
  • Teatre
 • Llengües de publicació: català
 • Anys de participació a la fira: 2