Besalú, 3 i 4 oct. 2015

ca es en


RECITALS I CONCERTS

L'Escaramussa amb Pietrelli, Zenia, Rafart, Pons Alorda i Gual

imatge de  L'Escaramussa amb Pietrelli, Zenia, Rafart, Pons Alorda i Gual

Senyores i senyors, tornarà a passar. Agafin les millors mudes i preparin-se per assistir al combat del segle. Cinc púgils-poetes pujaran a la lona-escenari i un àrbitre-mestre de cerimònies vetllarà perquè tot rutlli com déu mana. Veuran cops-paraules inimaginables, assalts-versos intensos, en definitiva un combat-vetllada-poètica sensacional. Com deia el vell Budd, “un té un promotor, l’altre un editor; un té un manàger, l’altre l’agent literari; un té un entrenador, l’altre el corrector d’estil; però quan sona la campana, tot és accessori: estàs allà fora, nu i sol”.

Mirin, mirin, perquè el cartell és de luxe. Ens acompanyaran Lucia Pietrelli, Salem Zenia, Susanna Rafart, Jaume C. Pons Alorda, Anna Gual i el mestre de cerimònies Lluís Riera. Que soni la campana!

  • rellotge...
  • si fa sol... Escenari
  • si no fa sol... Al mateix lloc

Participen

imatge de Anna Gual
Anna Gual
imatge de Lucia Pietrelli
Lucia Pietrelli
imatge de Jaume C. Pons Alorda
Jaume C. Pons Alorda
imatge de Susanna Rafart
Susanna Rafart
imatge de Lluís Riera
Lluís Riera
imatge de Salem Zenia
Salem Zenia