ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: FèLIX FANéS - Barcelona, 1948

imatge de