ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: VALèRIA GAILLARD - Barcelona, 1973

imatge de