ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: PAU RIBA - Palma, 1948

imatge de