ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: MONTSE SERRA - Alella, 1969

imatge de