ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: MANUEL DELGADO - Barcelona, 1956

imatge de