ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: JORDI ORIOL - Barcelona, 1979

imatge de