ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: JOAN VIGó - Barcelona, 1964

imatge de