ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: ERNEST ALóS - Barcelona, 1967

imatge de