ca es en


PARTICIPANTS

Les participant: CARLES GELI - Barcelona, 1963

imatge de